Bloom

China | 2016 | 7 minutes | SUN Yiran, XU Jiyao

The friendship between Earthworm and Caterpillar takes flight.

"Bloom" will be presented alongside Tea Pets.

 • Director: SUN Yiran, XU Jiyao
 • Principal Cast: SUN Yiran, XU Jiyao
 • Premiere Status: North American
 • Country: China
 • Year: 2016
 • Running Time: 7 minutes
 • Producer: WANG Xiang
 • Screenplay: SUN Yiran, XU Jiyao
 • Cinematographers: SUN Yiran, XU Jiyao
 • Editors: SUN Yiran, XU Jiyao
 • Music: WANG Shuangshuang
 • Language: No Dialogue
 • Format: DCP